ايمپلنت

درمان كاشت دندان براي فك بالا بطور كامل كه ٨ عدد ايمپلنت كار گذاري شده و تعداد ١٤ عدد روكش بر روي ان نصب گرديد

 

 

 

 

درمان كاشت دندان ( ايمپلنت ) كامل فك بالا، تعداد ٩ عدد پايه و بر روي ان ١٤ تا روكش نصب گرديد، لازم به توضيح است كه بيمار در قسمت قدام تحليل استخواني شديد داشتند و عرض استخوان بسيار كم بود در نتيجه از ايمپلنتهاي بلندتر و باريكتر استفاده گرديد، اين درمان با توجه به استخوان فكي با ٨ عدد پايه و ١٤ روكش نيز امكان پذير ميباشد

 

 

 

 

كاشت دندان يا ايمپلنت فول فك پايين ، ٨ عدد ايمپلنت و ١٤ عدد روكش

 

 

 

ايمپلنت ٣ واحد و نصب ٤ واحد روكش بر روي انها

ايمپلنت ٣ واحد و نصب ٤ واحد روكش بر روي انها

 

 

 

 

درمان كاشت دندان

درمان كاشت دندان يك واحد فك بالا،

 

 

كاشت دندان
كاشت دندان ٣ واحد فك بالا و نصب ٥ واحد روكش بر روي انها
 

 

 

photo_2016-07-09_12-48-55

 

كاشت دندان فول فك پايين ، كار گذاري شش پايه و نصب ١٢ روكش بر روي ان