كامپوزيت

كامپوزيت امريكايي ٨ دندان فك بالا

 

اي پي اس الماني ٨ دندان فك بالا و فك پايين

 

كامپوزيت امريكايي رنگ سفيد ٨ دندان فك بالا و پايين بدون تراش

 

 

اي پي اس ٨ دندان فك بالا بدون هيچگونه تراش با شفافيت و درخشندگي بالا

 

 

زيبايي با كامپوزيت

 

 

 

درمان زيبايي با كامپوزيت ، بستن فاصله هاي بين دنداني و بزرگتر كردن دندانهاي شماره ٢

 

 

 

 

 

 

لثه علامت گذاري شده و حدودا ٢ ميليمتر از ان برداشته شد و بعد درمان زيبايي با كامپوزيت

 

زيبايي با كامپوزيت ونير ٨ دندان بالا

زيبايي با كامپوزيت ونير ٨ دندان بالا

 

 

 

زيبايي با كامپوزيت ونير ٦ دندان فك بالا

زيبايي با كامپوزيت ونير ٦ دندان فك بالا

 

 

 

 

photo_2016-06-26_02-51-02

زيبايي با كامپوزيت انتخاب رنگ طبيعي

 

 

 

photo_2016-07-09_12-45-52

زيبايي با كامپوزيت