برچسب: خدمات دندان‌پزشکی

خرداد ۲۵, ۱۳۹۵

در چند سال گذشته به‌دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت تجهیزات دندانپزشکی و به تبع آن خدمات درمانی افزایش چشمگیری داشته است. هزینه‌های خدمات دندان‌پزشکی در ایران اگرچه نسبت به سایر کشور‌ها کمتر است اما، وضعیت اقتصادی مردم و تحت پوشش بیمه‌ نبودن این خدمات هزینه‌های سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کند. کمرشکن بودت هزینه‌های دندان‌پزشکی در ایران مشکلات مربوط به خدمات دندان‌پزشکی و سلامت بهداشت و دهان بر هیچ‌کس پوشیده نیست. از طرف دیگر، هفته اول اردیبهشت هفته سلامت نامگذاری شده است، با اینکه دولت یازدهم حوزه بهداشت و سلامت و سیاستگذاری در این زمینه را در مرکز توجه خود قرار دا