برچسب: خمير دندانهاي ضد جرم

دی ۱۵, ۱۳۹۴

درست است لبخند زيبا و دندان سالم هميشه در نگاه اول به چشم مي ايد اما بار اين زيبايي را لثه ها به دوش ميكشند،متاسفانه التهاب و عفونت لثه در مراحل اوليه قابل ديد نيست و تا افراد دچار مشكلات جدي تر نشوند متوجه مشكلات لثه خود نشده و به دندانپزشك مراجعه نميكنند، رنگ لثه سالم صورتي رنگ است و لثه اي كه رنگ ان بسمت قرمز و يا بنفش مي رود نشان دهنده اين است كه لثه دچار مشكل شده است و حتي اگر لثه از رنگ طبيعي كمرنگ تر شود باز هم نشان دهنده مشكل است، گول تبليغات را نخوريد و زياد از خمير دندانهاي ضد جرم استفاده نكنيد چون در واقع اين خمير دندانها ضد جرم نبوده و رنگ روي دندان را پاك ميكنند و علاوه بر ان بيشتر ساينده هستند و برخي افراد بي محابا از اين خمير دندانها استفاده ميكندد و پس از مدتي لثه از بين ميرود، براي سلامت لثه از نخ دندان درست استف