برچسب: دندانهاي شيري

آذر ۱۰, ۱۳۹۴

تا زماني كه خود كودك بتواند بشكل صحيح مسواك بزند والدين بايد براي انها مسواك بزنند، دندانهاي شيري نقش مهمي در در امدن منظم دندانهاي دائمي ايفا ميكنند پس از كشيدن زود هنگام انها شديدا خودداري شود و چون ريشه دندان شيري نزديك تاج دندان دائمي ميباشد با ايجاد پوسيدگي در دندان شيري ممكن است دندان دائمي نيز اسيب ببيند پس در حفظ سلامت دندانهاي شيري كوشا باشيد، اگر دندان شيري به هر دليلي اسيب ديد و ديگر قابل نگهداري نبود و همچنين هنوز زمان رشد دندان دائمي جايگزين ان فرا نرسيده است حتما بعد از خارج كردن دندان شيري از فضا نگهدارنده استفاده شود تا فضاي مناسب دندان دائمي حفظ گردد و در جايگاه خود رشد كند، دادن مايعات شيرين در هنگام خواب به كودكان صحيح نميباشد زيرا در هنگام خواب ترشح بزاق كم ميشود و اين مواد شيرين مد