برچسب: دندان‌های دائم پوسیده

مرداد ۱۶, ۱۳۹۵

دندان شیری پوسیده، زنگ خطر دندان دائم! توجه ساده به دندان‌های کودکان، حلقه شیوع پوسیدگی را می‌شکند‌ .رییس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، پوسیدگی دندانی را از مهم‌ترین بیماری‌های دهان و دندان کودکان عنوان کرد و با اشاره به ارتباط میان دندان‌های شیری پوسیده و دندان‌های دائم پوسیده، بر نقش مادر در سلامت دهان و دندان کودکان تاکید کرد. پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان باید از سنین کودکی آغاز شود. طبق مطالعات صورت گرفته، نقش مادر در سلامت دهان و دندان کودک بسیار مهم است؛ به طوری که توجه ساده به دندان‌های کودک زیر شش سال می‌تواند حلقه شیوع پوسیدگی دندانی را بشکند. میانگین دندان‌های پوسیده در کودکان شش سال کشور پنج تا شش دندان است . تا سن سه سالگی همه دندان‌های کودک رشد می‌یابد، میانگین تعداد دندان‌های پوسیده در کودکان سه ساله ایرانی حدود دو دندان پوسیده