برچسب: دندان عقل

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

این دندان عقل از کجا آمده؟ دندان عقل یکی از نمونه‌های تکامل بشر در طول هزاران سال است. انسان‌های اولیه استخوان‌بندی و اسکلت درشت‌تری داشته‌اند. جمجمه‌های بدست آمده نشان داده بشر اولیه سه دندان آسیای بزرگ داشته که از هر سه آن‌ها برای جویدن استفاده می‌کرده است. علت هم این بوده که غذاهای انسان‌های اولیه اغلب خام و سفت بوده و آن‌ها برای جویدن این غذا‌ها به دندان‌های آسیای بیشتر و آرواره‌های قوی‌تر نیاز داشته‌اند. به مرور با پیشرفت شرایط زندگی بشر یاد می‌گیرد غذا‌ها را بپزد. در نتیجه رژیم غذایی نرم‌تر می‌شود و کم کم نیاز به آرواره‌های قوی‌تر و دندان‌های بیشتر از بین می‌رود. در نتیجه فک انسان در کنار سایر استخوان‌ها به مرور کوچک‌تر می‌شود. بنابراین آخرین دندان آسیای بزرگ به تدریج فضای کافی برای رویش را از دست می‌دهد. در نتیجه شیوع نهفتگی در این دندان افزای

آبان ۱۱, ۱۳۹۴

با توجه به اين تئوري كه تكامل انسان و كاهش نياز انسان به جويدن غذاهاي سفت و خام ، اندازه استخوان فكي كاهش پيدا كرده است بنابراين ظرفيت حفظ تمام دندانها در بسياري از افراد از بين رفته و از انجا كه دندان عقل اخرين دنداني است كه در سنين ١٦ تا ٢٥ سالگي در دهان ميرويد قسمتي از اين انحرافات و كمبود فضاها در اين دندان رخ ميدهد، بطوري كه در برخي افراد اين دندان بصورت نهفته و يا نيمه نهفته و همچنين برخي اصلا اين دندان را ندارند. شايد اين سوال مطرح باشد كه ايا دندان عقل بايد حفظ گردد يا خير؟ بايد گفت كه دندان عقلي كه رويش كامل پيدا كرده و با دقت و با توجه مسواك ميخورد نه تنها نبايد خارج شود بلكه سرمايه دنداني خوبي نيز محسوب ميشود، و اما اگر نيمه نهفته باشد بهتر است از دهان خارج شود زيرا باعث گير خرده هاي غذا در