برچسب: دوران بارداري

فروردین ۲۷, ۱۳۹۵

قبل از بارداري و اقدام به ان بهتر است نزد دندانپزشك رفته و مشكلات دنداني را برطرف نماييد ، در زمان بار داري محيط دهان اسيدي تر خواهد شد و مشكلات و پوسيدگيهاي دنداني بيشتر بوجود مي ايد، بر خلاف تصور خيلي از بانوان كه در زمان بارداري درمانهاي دندانپزشكي ممكن است مشكلاتي براي جنين بوجود اورد اينطور نيست و ميتوان اين درمانها انجام گيرد ، اگرچه كه نوع درمان و زمان انجام ان الزاماتي وجود دارد كه بايد لحاظ شود، بهترين موقع براي انجام درمانهاي دندانپزشكي سه ماهه دوم دوران بارداريست، درمانهاي ساده مانند جرمگيري و ترميمها قابل انجام است ولي درمانهاي پيچيده تر بهتر است كه به بعد از بارداري موكول گردد مگر اينكه مادر درد شديد داشته باشد و تحمل ان دشوار باشد ، سه ماهه اول دوره بارداري جنين درون رحم در حال شكل گي