برچسب: دکتر محمد اثنی عشری اما

خرداد ۵, ۱۳۹۵

هرگاه دردی به سراغمان بیاید، به فکر مراجعه به پزشک می‌افتیم تا مشکل‌‌مان هر چه زودتر حل شود، اما وقتی صحبت از بیماری‌های دهان و دندان به میان می‌آید، خیلی چنین کاری را انجام نمی‌دهند. به نقل از جام جم ؛ عده ای می گویند چون نگران درد و هزینه درمان هستند، به دندانپزشک مراجعه نمی کنند و برخی هم تصور می کنند عوارض درمان های دهان و دندان بیشتر از فوایدش است و بخصوص زمانی که قرار باشد درمان ریشه دندان را انجام دهند، به کلی از این کار پشیمان می شوند. در صورتی که دندانپزشکان همگی بر اهمیت حفظ دندان های طبیعی تاکید می کنند و می گویند داشتن دندان طبیعی حتی پس از درمان های متعدد هم بهتر از کشیدن آن است. همه چیز از پلاک ها شروع می شود عده ای به اشتباه تصور می کنند برای