برچسب: راه حل مراجعه نکردن به دندانپزشک

مرداد ۱۶, ۱۳۹۵

عاملی برای مراجعه نکردن به دندانپزشک! بسیاری از افراد بر این باورند که نبود پوشش بیمه‌ای مناسب در موارد زیادی مانع از مراجعه افراد به مراکز درمانی می‌شود؛ اما با توجه به تجربه‌ای که نگارنده در بیمه‌های تکمیلی دارد، در مواردی مانند بانک‌ها که خدمات دندانپزشکی را تحت پوشش قرار می‌دهند؛ رسیدگی به سلامت دهان و دندان کمتر مد نظر قرار دارد. به عبارتی داشتن امکانات مالی نقشی در توجه به سلامت این بخش از بدن ندارد. توضیح بیشتر اینکه ایرانی‌ها توجه زیادی به سلامت دندان خود ندارند که بیشتر به فرهنگ جامعه بازمی‌گردد. حتی می‌توان گفت بحث سلامت در زندگی ایرانی‌ها تعریف نشده است و سلامت از جمله بهداشت دهان و دندان، روان و … به‌طور تقریبی در سبد خانوار از نظر هزینه وجود ندارد و جایگاه قابل‌توجهی نیز در برنامه‌های اجتماعی به خود اختصاص نداده است. نتیجه آن این است که اگر بیم