برچسب: سفید کردن دندان

خرداد ۲۳, ۱۳۹۵

یک دندانپزشک با غیر مرتبط دانستن رنگ دندان و استحکام آن گفت: سفید کردن یا بلیچ کردن (سفید کردن) دندان نقشی در تضعیف آن ندارد. علی یزدانی، دندانپزشک در گفت‌وگو با فارس با بی ارتباط دانستن رنگ‌ دندان‌ و استحکام آن گفت: در بسیاری موارد افراد دارای دندان سفید رنگ مستحکم بوده و در مواردی دیگر افراد دارای این رنگ دندان دندان‌های ضعیفی دارند و در رنگ‌های تیره تر نیز همین گونه است. وی افزود: افرادی که فلوراید کافی مصرف کرده باشند دارای دندان‌های مستحکمی هستند که تشخیص این استحکام نیز توسط میکروسکوپ امکانپذیر است و با چشم غیر مسلح و دقت به رنگ دندان نمی توان به استحکام دندان پی برد. یزدانی در ادامه با اشاره به نقش سفیدکردن دندان‌ها بر استحکام دندان گفت: برخی به اشتباه بر این باورند که بلیچ کردن یا , ,