برچسب: شیر مادر

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

یک مطالعه جدید نشان داده است که بچه ها هر چه بیشتر از شیر مادر استفاده کنند احتمال اینکه در سنین بالاتر دندان های کج و کوله ای داشته باشند کمتر میشود با این حال استفاده از پستانک عکس شیر مادر عمل میکند و استفاده از آن حتی میتواند تاثیر شیر مادر بر دندانهای کودکش را خنثی کند. این را محققان استرالیایی میگویند. محققان تاکنون فکر میکردند تاثیر عمده شیردهی مادران به کودکانشان از طریق شیر آنها است ولی اخیرا متوجه شده اند که خود عمل شیردادن و وجود سینه مادر در دهان کودک بر رشد دندان های او تاثیر میگذارد. بررسی بر روی ۱۳۰۰ کودک و به مدت پنج سال صورت گرفته و استفاده آنها از شیر مادر و پستانک مطالعه شده است. مطالعه نشان داد که احتمال اینکه دندان های فک بالا جلوتر از دندان های پایینی قرار بگیرند در بچه هایی که برای ۶-۳ ماه اول عمرشان فقط و فقط از شیر مادر استفاده کرده و پستانک نگرفته ان