برچسب: لبخند اسپرت

بهمن ۱۹, ۱۳۹۴

دندانپزشك زیبائی قبل از آنكه بخواهد هر كاری بر روی تعدادی از دندانها ی جلو انجام دهد،در اغلب موارد یك مشاوره طرح لبخند با بیمار انجام می دهد.دندانپزشكی زیبایی ارائه اعتماد به نفس به مراجعه كننده است.از این رو اگر نتایج درمان خود خشنود باشید باید توجه مخصوص به طراحی هنری لبخند داشته باشید.به طور كلی سه نوع اساسی طرح لبخند وجود دارد.

۱ـ لبخند عاقلانه

در این نوع لبخند دندانها در یك خط عرضی مستقیم قرار می گیرد.این نوع لبخند نشاندهنده هوش و بلوغ است.با این نوع لبخند تاكید بر عرض یك سوم پائینی صورت بیشتر می شود.هنگامی كه دندانها در دهان رویش می یابند .طول دندانها به یك اندازه نیستند ولی وقتی سن بالا می رود و لبه دندانها سائیده شده و اندازه آنها یكسان می شود.از این رو معمولا دندانهای یك اندازه مترادف با بلوغ ،عقل و خبرگی می دانیم. در هنگام مشاوره طراحی لبخند ،دندانپزشك زی