برچسب: لمينيت دندان

تیر ۲۹, ۱۳۹۵

درمانهاي زيبايي دندان و يا طرح لبخند كه در جهت اصلاح دندانهاي در معرض ديد صورت ميگيرد به روشهاي مختلف امكان پذير ميباشد كه از انواع ان كامپوزيت ونير، لمينيت سراميكي يا لابراتواري و همچنين روكشهاي تمام سراميكي را ميتوان نام برد كه نتيجه درمان ميتوان گفت در هر سه يكسان ميباشد ولي تفاوتهايي ميان انها وجود دارد كه در بخشهاي ديگر به تفاوت بين انها اشاره گرديده ، يكي از اين روشها همانطور كه گفته شد لمينيت سراميكي ميباشد، لمينيت سراميكي لايه بسيار نازكي ميباشد كه بر روي لايه بيروني دندانها قرار ميگيرد ، بوسيله اين لايه ميتوان رنگ دندانها را بطور دلخواه تغيير داد و همچنين دندانهاي كوتاه را تا حدي بلندتر كرد و يا در مواردي كه دندانها مقداري عقب و جلو هستند نيز بر طرف نمود، لمينيتهاي دنداني انواع مختلفي دارند كه نتيجه درماني انها يكسان ميباشد، بطور مثال لمينيت سراميكي و يا