برچسب: نصب براكتها

آذر ۱۰, ۱۳۹۴

گاهي برخي افراد اين تصور را دارند كه ارتودنسي بسيار درد ناك ميباشد، بايد گفت كه ارتودنسي درد ندارد و فقط چند روز اول نصب براكتها بعلت ورود يه جسم خارجي به دهان مقداري براي بيمار شايد ازار دهنده باشد كه بعد از چند روز بر طرف ميگردد،