برچسب: پلاکهای کریستالی

مهر ۲۷, ۱۳۹۴

ارتودنسی: درمانسیت برای مرتب کردن دندانها که نمیتوان سن مشخصی برای ان در نظر گرفت و تا سنین بالا خوشبختانه قابل انجام میباشد. اولین ویزیت برای دانستن نیاز به ارتودنسی بین ۶ تا ۸ سالگی و بعد از ان بین ۱۱ تا ۱۳ سالگی میباشد. ارتودنسی درمانیست بسیار تخصصی و باید توسط متخصصین ارتودنسی انجام بپذیرد ، در این مرکز ارتودنسی توسط متخصص فارغ التحصیل از دانشگاه سلطنتی انگلستان صورت میگیرد و همچنین کلیه مراحل درمان توسط خود پزشک انجام میشود و اکیدا از واگذاری انها به دستیار خودداری میگردد. در درمان ارتودنسی سیستمها و روشهای مختلفی وجود دارد که پیشرفت تکنولوژی خوشبختانه به این درمان نیز نفوذ کرده و در حال حاضر براکتها و سیستمهای متنوعی که طول درمان را کاهش میدهند و همچنین از بابت زیبایی برنگ دندان میباشند وجود دارد. در این مرکز جدید ترین سیستم ارتودنسی که بصورت نامريی میباشد ن