برچسب: پوسيدگيهاي دنداني

بهمن ۱۶, ۱۳۹۴

تحقيقات نشان داده كه روي اوردن به مصرف نوشابه هاي بدون قند براي پيشگيري از پوسيدگيهاي دنداني كافي نيست، محققان دانشگاه ملبورن ميگويند مصرف نوشابه هاي بدون قند باعث كاهش خطر پوسيدگي دندان نميشود زيرا مخلوط مواد شيميايي و اسيد هاي موجود در اين نوشابه ها مي تواند همان اثر نوشابه هاي معمول را داشته باشد، محققان بيست و سه نوشيدني مختلف از جمله نوشابه هاي بدون الكل و نوشابه هاي ورزشي را مورد بررسي قرار دادند و متوجه شدند نوشابه هاي حاوي مواد افزودني اسيدي و نوشابه هايي كه سطح پي هاش پاييني دارند ، حتي اگر بدون قند نيز باشند اسيبهاي قابل توجهي به ميناي دندان وارد ميسازند