برچسب: کمبود ویتامین‌ها

خرداد ۱۱, ۱۳۹۵

عفونت غدد بزاقی ناشی از میکروب‌های عفونت‌ زا به‌غیر از ویروس عامل اوریون. این بیماری در کودکان شایعتر است. علایم شایع درد و تورم غدد بزاقی پاروتید (بناگوشی) یا زیرزبانی درد و تورم غدد لنفاوی گردن (تحت فکی) احساس طعم ناخوشایند در دهان به‌دلیل وجود عفونت غدد بزاقی تب علل عفونت باکتریایی ناشی از استافیلوکوک یا گونه دیگری از باکتری‌ها عوامل افزایش‌دهنده خطر سن بالای ۶۰ سال استعمال دخانیات بی‌آبی بدن بهداشت دهانی نامناسب تغذیه نامطلوب، به‌خصوص کمبود ویتامین‌ها بیماری مزمن یا اخیر که باعث کاهش مقاومت بدن شده باشد، به‌خصوص , , , ,