آیا جرمگیری و سفید کردن دندان ضرر دارد؟؟؟

یک دندانپزشک با غیر مرتبط دانستن رنگ دندان و استحکام آن گفت: سفید کردن یا بلیچ کردن (سفید کردن) دندان نقشی در تضعیف آن ندارد.

علی یزدانی، دندانپزشک در گفت‌وگو با فارس با بی ارتباط دانستن رنگ‌ دندان‌ و استحکام آن گفت: در بسیاری موارد افراد دارای دندان سفید رنگ مستحکم بوده و در مواردی دیگر افراد دارای این رنگ دندان دندان‌های ضعیفی دارند و در رنگ‌های تیره تر نیز همین گونه است.

وی افزود: افرادی که فلوراید کافی مصرف کرده باشند دارای دندان‌های مستحکمی هستند که تشخیص این استحکام نیز توسط میکروسکوپ امکانپذیر است و با چشم غیر مسلح و دقت به رنگ دندان نمی توان به استحکام دندان پی برد.

یزدانی در ادامه با اشاره به نقش سفیدکردن دندان‌ها بر استحکام دندان گفت: برخی به اشتباه بر این باورند که بلیچ کردن یا سفید کردن دندان‌ها نیز تأثیر نامناسب بر استحکام دندان آن دارد که این باور نیز غلط است و سفید کردن ربطی به استحکام دندان ندارد.

این دندانپزشک افزود: در سفید کردن دندان از موادی استفاده می‌شود که مواد رنگی را اکسید می‌کنند و دندان‌ها را سفید می‌کنند به دیگر معنا روندی مانند روند سفید کردن موی سر یا دکلره کردن را انجام می‌دهند و تنها نکته این جاست که این مواد واکنش شیمیایی انجام می‌دهند و در تمام واکنش‌های شیمیایی نور و گرما عامل سرعت واکنش می‌شوند بنابراین اگر به این واکنش شیمیایی روی دندان نور و گرما بدهیم واکنش سریعتر انجام خواهد شد و دندان سفید تر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر سفید کردن دندان‌ها توسط تسریع واکنش مواد شیمیایی و رنگ‌های روی دندان باعث حساس شدن عاج دندان‌ها می‌شود که البته این حساسیت در نهایت ظرف دو روز از بین خواهد رفت.

یزدانی درباره تأثیرگذاری مواد سفید کننده دندان بر تمام رنگ‌های دندان گفت: مواد شیمیایی سفید کننده را نمی‌توان در تمام موارد استفاده کرد چرا که این مواد در مورد برخی رنگ‌های دندان کارایی ندارد.

این دندانپزشک درباره نقش وجود فلوراید بیش از حد در آب مصرفی تأکید کرد: این فلوراید اضافی باعث بروز لکه‌های رنگی روی دندان می‌شود آن هم در زمانی که دندان در حال تشکیل است و پس از رویش دندان فلوراید تنها می‌تواند به صورت موضعی تأثیرگذار باشد و به صورت سیستمیک یعنی از طریق خون و سیستم داخلی بدن اثری نخواهد داشت.

Leave a Comment

error: Content is protected !!