تشخیص پوسیدگی

دندان پزشک برای اینکه متوجه شود که دندان پوسیده شده یا نه و نیاز به پر کردن دندان دارید یا نه، از روش های متعددی استفاده می کنند که شامل موارد زیر می شود:

 • معاینه ظاهری دندان:
 • بعضی از نقاط تغییر رنگ یافته روی دندان نشان دهنده پوسیدگی هستند، اما همه آنها این گونه نیستند. دندان پزشک از یک ابزار فلزی نوک تیز به نام سند برای جستجوی پوسیدگی احتمالی استفاده می کند. مینای دندان سالم سفت است و فشار این ابزار فلزی را تحمل می کند.
 • قرصهای تشخیص پوسیدگی:
 • قرصهای رنگی وجود دارد که با قرار دادن ان در دهان بیمار قسمتهای پوسیده دندانها تغییر رنگ داده و قابل تشخیص میشوند
 • تصویر برداری با اشعه ایکس:
 • تصاویری که با اشعه ایکس گرفته می شود می توانند پوسیدگی که در مینا در کناره های دندان ها، در جایی که دندان ها به هم می رسند و همچنین در عاج دندان که زیر مینای دندان قرار دارد را نشان دهند. این تصاویر اغلب در تشخیص پوسیدگی های کوچکتر در سطوح بالایی چندان دقیق نیستند. مواد پر کردن دندان یا ترمیم دندان که بر روی دندان ها قرار گرفته اند نیز مانع از تشخیص پوسیدگی با این تصاویر می شود.
 • آشکار سازی پوسیدگی با استفاده از فلورسانس لیزر:
 • با استفاده از این روش تغییرات ناشی از پوسیدگی مورد محاسبه قرار می گیرد. این روش مخصوصا برای حفره ها و شکاف های سطوح بالایی دندان های آسیاب مناسب است. پوسیدگی تنها دلیل پر کردن دندان نیست. دلایل دیگری که مستلزم این نوع ترمیم دندان می باشد از قرار زیر می باشند:
 1. دندان شکسته و ترک خورده
 2. فرسوده شدن دندان در اثر دندان قروچه
 3. استفاده از دندان برای باز کردن خوراکی ها، وسایل

Leave a Comment

error: Content is protected !!