تفاوت برندهای مختلف ایمپلنت در چیست؟

برخی ازتفاوتهای ایمپلنتهای دندانی، ایمپلنتهای دندانی از فلز تیتانیوم ساخته میشوندکه این فلز دارای گریدهاو درجه های مختلف از یک تا پنج میباشد و هرچقدر گرید پایینتر باشد ناخالصی ان بیشتر است و در نتیجه چون تنها عنصری که بدن انرا خنثی میشناسد تیتانیوم است و با وجود ناخالصی بدن انرا بعنوان جسم خارجی دفع مینماید، در درصد موفقیت ایمپلنت تاثیرگذار است، برخی از کارخانجات پیشرفته اقدام به انجام فناوریهایی بر سطح بیرونی فیکسچر یا همان پایه اصلی ایمپلنت مینمایند بطور مثال به سطح بیرونی ان کلسیم فسفات اضافه مینمایند که از جنس استخوانهای بدن است و برای بدن شناخته شده میباشد و یا انرا اغشته به گوی زیرکون مینمایند و یا خلل و فرجهای فراوان بر سطح ان ایجاد مینمایند که خون انسان درون این فرورفتگیها وارد شده و درگیری ان با استخوان اطراف بیشتر شود و روند استخوانسازی محکم تری صورت پذیرد همه این عوامل در بیشتر کردن درصد موفقیت درمان است، ایمپلنت شامل سه قطعه میباشد که در دهان باقی میماند ، ابتدا پاسه اصلی یا همان فیکسچر که در استخوان فک کارگزاری میگردد و بعد قطعه نگهدارنده روکش که ه ان اباتمنت گفته میشود و بوسیله پیچ بر روی پایه اصلی نصب میشود و روکش یا پروتز روی ایمپلنت که بر روی اباتمنت نصب میگردد، تفاوت بعدی در کانکشنها و محل اتصال اباتمنت ( قطعه نگهدارنده روکش) به فیکسچر ( پایه اصلی) است ، برخی ایمپلنتها دچار اسکرولوزینگ و یا لق شدن مکرر پیچ اباتمنت میشوند ( پیچی که ایاتمنت بوسیله ان بر روی فیکسچر بسته میشود) ، و در برخی برندها محل اتصال به شکلی طراحی شده است که اباتمنت تا دو سوم ارتفاع فیکسچر درون ان میرود و امکان لقی پیچ وجود ندارد و علاوه بر ان فشارهای حاصل از جویدن به ناحیه اتصال متمرکز نمیشوند و به کل بدنه فیکسچر انتقال داده میشود و در نتیجه تحلیل استخوان فکی در ان ناحیه صورت نمیپذیرد و شکستگی پیچ اتصال نیز اتفاق نخواهد افتاد و بسیار دیگری تفاوتها وجود دارد مانند طراحی و اناتومی شکل پایه که در بلند مدت تخلیل استخوان فکی اطراف پایه بوجود نیاید و غیره، بنابر این ایمپلنتها نیز مانند هر جنس دیگری دارای کیفیت های متفاوت با هزینه های متفاوت میباشند که انتخاب انها با خود بیمار است، در مرکز ایرانا فقط از برندهایی استفاده میشود که دارای کیفیت مطلوب باشند و حداقل در دوازده سال گذشته و کارگذاری بیش از هشت هزار واحد ایمپلنت و رضایت کانل بیماران و همچنین کنترل انها در بلند مدت بقول معروف جواب پس داده و با اطمینان کارگزاری میگردد، و مهمترین نکته کارگزاری ایمپلنت توسط کادر کانلا تخصصی شامل متخصص جراحی فک و صورت و ایمپلنتولوژیست و متخصص جراحی لثه و ایمپلنتولوژیست و متخصص پروتز برای روکشهای روی ایمپلنت در یک مرکز انجام میپذیرد

Leave a Comment

error: Content is protected !!