دندان عقل

با توجه به این تئوری که تکامل انسان و کاهش نیاز انسان به جویدن غذاهای سفت و خام ، اندازه استخوان فکی کاهش پیدا کرده است بنابراین ظرفیت حفظ تمام دندانها در بسیاری از افراد از بین رفته و از انجا که دندان عقل اخرین دندانی است که در سنین ١٦ تا ٢٥ سالگی در دهان میروید قسمتی از این انحرافات و کمبود فضاها در این دندان رخ میدهد، بطوری که در برخی افراد این دندان بصورت نهفته و یا نیمه نهفته و همچنین برخی اصلا این دندان را ندارند. شاید این سوال مطرح باشد که ایا دندان عقل باید حفظ گردد یا خیر؟ باید گفت که دندان عقلی که رویش کامل پیدا کرده و با دقت و با توجه مسواک میخورد نه تنها نباید خارج شود بلکه سرمایه دندانی خوبی نیز محسوب میشود، و اما اگر نیمه نهفته باشد بهتر است از دهان خارج شود زیرا باعث گیر خرده های غذا در ان قسمت شده و باکتریهای دهانی در لثه ناحیه رویش دندان عقل ایجاد عفونت میکنند و التهاب و درد شدید را باعث میشوند. خیلیها این سوال را مطرح میکنند که ایا دندان عقل تاثیری در بهم زدن نظم الباقی دندانها دارد یا خیر؟ باید گفت که این نظریه ای بود که چندین سال قبل مطرح گشت ولی هیچوقت به اثبات نرسید و بعنوان یک تئوری باقی ماند . گاهی دندان عقل باعث درد در ناحیه مفصل گیجگاهی و حتی درد چشم و گوش نیز میگردد. در مواردی که دندان عقل رویش کامل پیدا کرده گاهی بدلیل ته دهان بودن و دسترسی نداشتن افراد به ان خوب تمیز نمیگردد و باعث پوسیدگی دندانهای مجاور مثل دندان شماره ٧ یا اسیاب بزرگ خواهد شد که این دندان در جویدن انسان نقش مهمی را ایفا میکند و همچنین موجب بروز مشکلات دیگری از قبیل ابسه و عفونتهای لثه و تجمع پاکت خواهد شد پس با دقت بیشتر به بهداشت دندان عقل بپردازید

Leave a Comment

error: Content is protected !!