عصب کشی دندان

هنگامی که پوسیدگی دندان از مینای دندان فرا تر میرود و ریشه دندان نیز درگیر باکتریها میشود ، دندان به عصب کشی نیاز پیدا خواهد کرد، در عصب کشی یا درمان ریشه تمام محتویات داخل کانالهای موجود در ریشه خارج میگردد و با مواد مخصوص پر میشود،خیلی از افراد تصور میکنند که اگر درد دندان ندارند نیازی به عصب کشی نیز نخواهند داشت ، اما گاهی اوقات رسیدن باکتریها به عصب باعث نکروز شدن ان میشود و دردی وجود ندارد ولی انجام درمان ریشه الزامیست، درمان ریشه درمانیست دقیق که باید با دقت بالا انجام پذیرد و در درصد بالایی از دندانها بعد از انجام درمان ریشه ، برای جلوگیری از شکستگیهای احتمالی نیاز به روکش پیدا میکنند، اگر درمان ریشه با دقت کافی صورت نگیرد ممکن است مقداری از باکتریها درون ریشه باقی بماند که با مرور زمان از ته ریشه عبور میکند و بصورت ضایعه کیستی در خواهد امد ، همانطور که در عکس مشاهده میشود این ضایعه بزرگتر خواهد شد و در نهایت موجب از دست دادن دندان میشود ، در این موارد دندان احتیاج به درمان ریشه مجدد خواهد داشت که دندان مجددا باز شده و تمامی مواد از عصب کشی قبلی خالی میگردد و مجددا درمان ریشه کامل انجام میپذیرد ولی توجه داشته باشید که ضایعه بعد از انجام این عمل سریع از بین نخواهد رفت و باید بعد از ٦ ماه و مجددا بعد از ١ سال عکس رادیولوژی از ان دندان انداخته شود و اگر ضایعه کوچکتر شده باشد و یا از بین رفته باشد درمان موفقیت امیز بوده ، ولی اگر ضایعه بزرگتر شده باشد متاسفانه درمان موفقیت امیز نبوده است، پس اگر دندان به این مرحله برسد بقای ان با ریسک بالاتری خواهد بود

Posted in مقالات | Tags:

Leave a Comment

error: Content is protected !!