مصرف نوشابه های بدون قند

تحقیقات نشان داده که روی اوردن به مصرف نوشابه های بدون قند برای پیشگیری از پوسیدگیهای دندانی کافی نیست، محققان دانشگاه ملبورن میگویند مصرف نوشابه های بدون قند باعث کاهش خطر پوسیدگی دندان نمیشود زیرا مخلوط مواد شیمیایی و اسید های موجود در این نوشابه ها می تواند همان اثر نوشابه های معمول را داشته باشد، محققان بیست و سه نوشیدنی مختلف از جمله نوشابه های بدون الکل و نوشابه های ورزشی را مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند نوشابه های حاوی مواد افزودنی اسیدی و نوشابه هایی که سطح پی هاش پایینی دارند ، حتی اگر بدون قند نیز باشند اسیبهای قابل توجهی به مینای دندان وارد میسازند

Leave a Comment

error: Content is protected !!