دندان عقل

آبان ۱۱, ۱۳۹۴

با توجه به اين تئوري كه تكامل انسان و كاهش نياز انسان به جويدن غذاهاي سفت و خام ، اندازه استخوان فكي كاهش پيدا كرده است بنابراين ظرفيت حفظ تمام دندانها در بسياري از افراد از بين رفته و از انجا كه دندان عقل اخرين دنداني است كه در سنين ١٦ تا ٢٥ سالگي در دهان ميرويد قسمتي از اين انحرافات و كمبود فضاها در اين دندان رخ ميدهد، بطوري كه در برخي افراد اين دندان بصورت نهفته و يا نيمه نهفته و همچنين برخي اصلا اين دندان را ندارند. شايد اين سوال مطرح باشد كه ايا دندان عقل بايد حفظ گردد يا خير؟ بايد گفت كه دندان عقلي كه رويش كامل پيدا كرده و با دقت و با توجه مسواك ميخورد نه تنها نبايد خارج شود بلكه سرمايه دنداني خوبي نيز محسوب ميشود، و اما اگر نيمه نهفته باشد بهتر است از دهان خارج شود زيرا باعث گير خرده هاي غذا در ان قسمت شده و باكتريهاي دهاني در لثه ناحيه رويش دندان عقل ايجاد عفونت ميكنند و التهاب و درد شديد را باعث ميشوند. خيليها اين سوال را مطرح ميكنند كه ايا دندان عقل تاثيري در بهم زدن نظم الباقي دندانها دارد يا خير؟ بايد گفت كه اين نظريه اي بود كه چندين سال قبل مطرح گشت ولي هيچوقت به اثبات نرسيد و بعنوان يك تئوري باقي ماند . گاهي دندان عقل باعث درد در ناحيه مفصل گيجگاهي و حتي درد چشم و گوش نيز ميگردد. در مواردي كه دندان عقل رويش كامل پيدا كرده گاهي بدليل ته دهان بودن و دسترسي نداشتن افراد به ان خوب تميز نميگردد و باعث پوسيدگي دندانهاي مجاور مثل دندان شماره ٧ يا اسياب بزرگ خواهد شد كه اين دندان در جويدن انسان نقش مهمي را ايفا ميكند و همچنين موجب بروز مشكلات ديگري از قبيل ابسه و عفونتهاي لثه و تجمع پاكت خواهد شد پس با دقت بيشتر به بهداشت دندان عقل بپردازيد

Leave a Comment