نكاتي درباره دندان كودكان

آذر ۱۰, ۱۳۹۴

تا زماني كه خود كودك بتواند بشكل صحيح مسواك بزند والدين بايد براي انها مسواك بزنند، دندانهاي شيري نقش مهمي در در امدن منظم دندانهاي دائمي ايفا ميكنند پس از كشيدن زود هنگام انها شديدا خودداري شود و چون ريشه دندان شيري نزديك تاج دندان دائمي ميباشد با ايجاد پوسيدگي در دندان شيري ممكن است دندان دائمي نيز اسيب ببيند پس در حفظ سلامت دندانهاي شيري كوشا باشيد، اگر دندان شيري به هر دليلي اسيب ديد و ديگر قابل نگهداري نبود و همچنين هنوز زمان رشد دندان دائمي جايگزين ان فرا نرسيده است حتما بعد از خارج كردن دندان شيري از فضا نگهدارنده استفاده شود تا فضاي مناسب دندان دائمي حفظ گردد و در جايگاه خود رشد كند، دادن مايعات شيرين در هنگام خواب به كودكان صحيح نميباشد زيرا در هنگام خواب ترشح بزاق كم ميشود و اين مواد شيرين مدت زمان بيشتري در مجاورت دندانها باقي ميماند، به محض توانايي كودك در استفاده از ليوان سعي كنيد بتدريج دفعات استفاده از شيشه شير را كاهش دهيد( معمولا در اولين سال تولد) ولي اين عمل را سريع انجام ندهيد چون مكيدن شيشه خود ميتواند در تكامل و رشد عضلات صورتي و زبان نقش داشته باشد، محتويات داخل شيشه را طي زمان ٢ تا ٣ هفته با اب رقيق كنيد و اگر بعد از اين زمان همچنان به كودك شيشه ميدهيد انرا با اب پر كنيد و يا از پستانك تميز استفاده كنيد توجه داشته باشيد كه ايمن ترين مواد درون شيشه اب ميباشد، بعد از مصرف مواد شيرين سعي كنيد دندانهاي كودك را پاكيزه نگه داريد

Leave a Comment