چرا فلوراید برای دندانها مفید است

دی ۱۵, ۱۳۹۴

كلر و فلورايد دو تا از خطر ناكترين و واكنش پذير ترين گازهاي اين سياره هستند اما رفتار عنصرها بستگي به نوع تركيبي كه در ان حضور دارند دارد، بطور مثال اگر سديم را با كلر مخلوط كنيم نمك خوراكي بدست مي ايد و اگر سديم را با فلوئور تركيب كنيم چيزي بدست مي ايد كه براي دندانها خوب است كه دندانپزشكان به ان فلورايد مي گويند، قضيه از وقتي شروع شد كه دندانپزشكي بنام فردريك مكي در سال ١٩٠١ به شهري بنام كلورادو اسپرينگ نقل مكان كرد و با دقت دندانهاي مردم محلي ان منطقه را بررسي ميكرد و متوجه شد كه دندانهاي مردم محلي داراي لكه هاي قهوه اي هستند ولي از جهات ديگر سلامت ميباشند و كمتر داراي پوسيدگي دنداني هستند ، علي رغم ظاهر بد دندانها بنظر مي رسيد كه مقاومت بيشتري در مقابل پوسيدگي دارند، نه او و نه هيچكدام از دوستان دندانپزشك او تا كنون چنان چيزي نديده بودند و اين مسئله سي سال وقت او و همكارانش را بابت تحقيق گرفت، مردم ان منطقه دندانهاي زشت و سالم داشتند چرا كه اب منطقه كلورادو اسپرينگ حاوي از فلورايد طبيعي بود، محققان ديگري كشف كردند كه اگر فلورايد اب كمتر از يك ميليونيوم باشد بدون ان لكه هاي قهوه اي دندانها مقاومت بيشتري در مقابل پوسيدگي پيدا ميكنند و در نهايت در سال ١٩٦٢ دليل ان كشف گرديد كه علت تاثير فلورايد ارتباط زيادي با ساختار لايه بيروني دندان يعني ميناي دندان دارد، ميناي دندان حاوي تركيبي بنام هيدروكسي اپاتيت ميباشد و هنگامي كه باكتريهاي روي دندانها در حال هضم مواد قندي ميباشند ، قادرند به اندازه كافي اسيد توليد كنند كه باعث حل شدن هيدروكسي اپاتيت موجود در ميناي دندان ميشود كه سپس باعث توليد يون هاي كلسيم و فسفات ميشود، فلورايد با تركيب شدن با اينها تركيب جديدي بنام فلور اپاتيت توليد ميكند كه با دندانها يكي شده و بصورت ميناي اصلاح شده در مي ايد، و از انجايي كه براي تركيب فلور اپاتيت نياز به غلظت بالاتري از اسيد ميباشد در نتيجه اين ميناي جديد مقاوم تر در مقابل پوسيدگيها ميباشد، پس يكي از بهترين راه كارها براي محافظت از دندانها فلورايد ميباشد

 

Leave a Comment