بارداری و درمان های دندان پزشکی

فروردین ۲۷, ۱۳۹۵

قبل از بارداري و اقدام به ان بهتر است نزد دندانپزشك رفته و مشكلات دنداني را برطرف نماييد ، در زمان بار داري محيط دهان اسيدي تر خواهد شد و مشكلات و پوسيدگيهاي دنداني بيشتر بوجود مي ايد، بر خلاف تصور خيلي از بانوان كه در زمان بارداري درمانهاي دندانپزشكي ممكن است مشكلاتي براي جنين بوجود اورد اينطور نيست و ميتوان اين درمانها انجام گيرد ، اگرچه كه نوع درمان و زمان انجام ان الزاماتي وجود دارد كه بايد لحاظ شود، بهترين موقع براي انجام درمانهاي دندانپزشكي سه ماهه دوم دوران بارداريست، درمانهاي ساده مانند جرمگيري و ترميمها قابل انجام است ولي درمانهاي پيچيده تر بهتر است كه به بعد از بارداري موكول گردد مگر اينكه مادر درد شديد داشته باشد و تحمل ان دشوار باشد ، سه ماهه اول دوره بارداري جنين درون رحم در حال شكل گيري ميباشد و مصرف برخي داروها مانند مسكن ها و يا احتمال بروز عفونت هاي دنداني ممكن است بر روند رشد جنين اختلالاتي بوجود اورد و بهتر است در سه ماهه دوم اين درمانها صورت پذيرد، از جمله داروهايي كه منع مصرف دارند در دوران بار داري و شير دهي ميتوان از مسكن ها استامينوفن كدئين و بروفن را نام برد و حتي پني سيلين نيز منع مصرف دارد، ديگر نگراني مادران گرفتن گرافي و تابش اشعه به جنين ميباشد ، تحقيقات نشان داده كه اگر مادران از روپوش هاي سربي استفاده كنند خطري جنين را تهديد نمي نمايد ولي با اين حال خيلي از دندانپزشكان از اين كار خودداري مينمايند و حتي اگر دندان احتياج به درمان ريشه در دوران بارداري پيدا كرد ، فقط محتويات عفوني داخل ريشه را تخليه ميكنند تا درد دندان ارام گردد و بصورت موقت درون انرا پر ميكنند ، و بعد از اتمام دوران بارداري و بوجود امدن امكان تهيه عكس گرافي مجددا با دقت بالاتر در صورت نياز انرا تخليه كرده و بصورت كامل پر مينمايند، در مادراني كه بارداري انها پر ريسك ميباشد مشاوره با پزشك زنان و زايمان خودشان قبل از انجام هر درمان دندانپزشكي الزاميست.

 

Leave a Comment