برچسب: براکتهای قفل شونده

گاهی برخی افراد این تصور را دارند که ارتودنسی بسیار درد ناک میباشد، باید گفت که ارتودنسی درد ندارد و فقط چند روز اول نصب براکتها بعلت ورود یه جسم خارجی به دهان مقداری برای بیمار شاید ازار دهنده باشد که بعد از چند روز بر طرف میگردد،

 

error: Content is protected !!