برچسب: بلیچینگ

بلیچینگ میتوان گفت کم اسیب ترین روش برای تغییر رنگ دندانها میباشد، این تغییر رنگ در دندانهای مختلف با پایه رنگی متفاوت بطور یکسان نمیباشد.
مواد و یا خمیر دندانهای متنوعی در دسترس مردم برای این کار وجود دارد که متاسفانه خیلی از انها نه تنها تغییری ایجاد نمیکنند بلکه ایجاد خراشهایی بر روی سطح مینای دندان بوجود اورده و باعث اسیب به ان میگردد.
شما نباید انتظار تغییر رنگ خیلی زیادی در بلیچینگ داشته باشید و ان تغییر رنگ زیاد در نتیجه درمانهای زیبایی میباشد .
استفاده از مواد استاندارد توسط دندانپزشک مناسب ترین روش برای این عمل میباشد.
با پیشرفت تکنولوژی این روزها میتوانیم از لیزر نیز برای سفید کردن دندانها استفاده کنیم که به مراتب تغییر رنگ دندان بیشتر از روشهای سنتی میباشد.

error: Content is protected !!