برچسب: تاثیر شیر مادر بر دندان

یک مطالعه جدید نشان داده است که بچه ها هر چه بیشتر از شیر مادر استفاده کنند احتمال اینکه در سنین بالاتر دندان های کج و کوله ای داشته باشند کمتر میشود با این حال استفاده از پستانک عکس شیر مادر عمل میکند و استفاده از آن حتی میتواند تاثیر شیر مادر بر دندانهای کودکش را خنثی کند. این را محققان استرالیایی میگویند.

محققان تاکنون فکر میکردند تاثیر عمده شیردهی مادران به کودکانشان از طریق شیر آنها است ولی اخیرا متوجه شده اند که خود عمل شیردادن و وجود سینه مادر در دهان کودک بر رشد دندان های او تاثیر میگذارد. بررسی بر روی ۱۳۰۰ کودک و به مدت پنج سال صورت گرفته و استفاده آنها از شیر مادر و پستانک مطالعه شده است.

مطالعه نشان داد که احتمال اینکه دندان های فک بالا جلوتر از دندان های پایینی قرار بگیرند در بچه هایی که برای ۶-۳ ماه اول عمرشان فقط و فقط از شیر مادر استفاده کرده و پستانک نگرفته اند ۳۳ درصد کاهش میابد و وقتی مدت استفاده انحصاری از شیر مادر بیش از شش ماه باشد این احتمال ۴۴ درصد کاهش میابد.

کج و کولگی دندان ها هم در بچه هایی که در ۶-۳ ماه اول زندگیشان فقط از شیر مادر استفاده کرده بودند ۴۱ درصد کمتر شده بود و وقتی مدت این استفاده به بیش از شش ماه میرسد درصد کاهش به بالای ۷۲ درصد میرسد. نتایح این بررسی در شماره ماه ژوئن ۲۰۱۵ مجله Pediatrics منتشر شده است.

محققان میگویند علت بهتر بودن امتداد دندان ها در بچه هایی که فقط از شیر مادر استفاده میکنند اینست که در این بچه ها حرکات عضلات فک و زبان و گونه کاملا به بچه هایی که از پستانک استفاده میکنند متفاوت است و همین تفاوت میتواند توجیه کننده اختلاف در امتداد دندان ها باشد. بچه ایی که از شیر مادر استفاده میکنند بسیار بیش از بچه های پستانک از عضلات فک استفاده میکنند.

محققان میگویند استفاده از پستانک از عوامل مهم برهم زننده امتداد دندان ها است و به والدین توصیه میکنند که اگر به هر دلیلی کودکشان از پستانک استفاده میکند آن را حداکثر تا سن ۱۲-۶ ماهگی کنار بگذارند.

error: Content is protected !!