برچسب: ترمیمی رنگ دندان

هنگامی که دندان دچار پوسیدگی میشود انرا ترمیم میکنند، برای تشخیص پوسیدگی شما باید هر ۶ ماه یکبار به دندانپزشک مراجعه فرمایید تا در مراحل اولیه پوسیدگی کنترل گردد، ابزار و روشهای متفاوتی برای تشخیص پوسیدگی وجود دارد که از جمله میتوان معاینه با ابزاری به نام سند اشاره کرد این ابزار نوک تیزی دارد و دندانپزشک با فشار دادن بر روی مینای دندان متوجه میشود که چه قسمتهایی دچار پوسیدگی گشته است، ولی در این روش پوسیدگیهای بین دندانی قسمت خلف ( عقب ) را نمیتوان پیدا کرد و در نتیجه پزشک برای بیمار عکسهای بین دندانی تجویز میکند. روشهای دیگری هم از جمله استفاده از قرصهای تشخیص پوسیدگی و غیره نیز وجود دارد .
بعد از تشخیص پوسیدگی دندانپزشک قسمت پوسیده را بر میدارد و با موادی بنام کامپوزیت ( مواد ترمیمی رنگ دندان ) و یا امالگام ( مواد ترمیمی برنگ فلز ) ان قسمت را پر میکند که در نواحی مختلف دندان و نسبت به میزان پوسیدگی استفاده از هر یک از این مواد به بیمار توصیه میگردد.

error: Content is protected !!