برچسب: لق شدن دنچر

در مواقعی که دندانها از دست میروند میتوان از روشهای مختلفی برای جایگزینی دندانها استفاده کرد که بهترین روش کاشت دندان و یا ایمپلنت میباشد، ولی بعلت بالا بودن هزینه ایمپلنت، گاهی از روشهای دیگر مانند دست دندان متحرک که دنچر نامیده میشود نیز استفاده میشود ، در این روش از فک بالا و پایین بطور کامل قالب گیری شده و دو عدد دنچر برای هر فک ساخته میشود که جنس بدنه آن از اکریل برنگ لثه میباشد و بر روی ان دندان چیده میشود که این دندانها بصورت اماده با جنسهای مختلف و ساخت کشور های مختلف یافت میشود.
مسلما ورود یک جسم خارجی به دهان خوشایند نمیباشد و در روزها و هفته های اول بیمار را ازار میدهد و گاهی حتی قسمتهایی از دهان زخم میشود که بیمار مجبور به مراجعه به پزشک برای گرفتن قسمتهایی که زخم میکند میشود و شاید چند بار این عمل تکرار گردد.
پارسیل نیز نوعی پروتز متحرک است با این تفاوت که شما قسمتهای دندانهای قدامی را حفظ کرده اید و تعدادی از دندانهای خلفی را از دست داده اید که در این حالت برای شما دست دندان کامل یا دنچر ساخته نمیشود بلکه پارسیل که بصورت نیمه است ساخته شده و با اتصالاتی مثل سیم و یا گیره به دندانهای شما متصل میگردد.
توجه داشته باشید که استفاده از دنچر و پارسیل در دراز مدت به استخوان فکی اسیب میزند و علت ان تکانهایی است که دنچر در هنگام جویدن و صحبت کردن میخورد و ضربه به استخوان فکی وارد میکند و در نتیجه باعث تحلیل استخوان و لق شدن دنچر میگردد.

error: Content is protected !!