برچسب: مسواک

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

آیا می دانید مسواک شما میکروب دارد؟ مسواک شما دارای صد میلیون باکتری می باشد، از قبیل باکتری اشرشیاکلی که موجب اسهال می شود و باکتری استافیلوکوک که باعث عفونت پوست می گردد. اما از مسواک زدن نترسید. صدها میکرواورگانیسم در دهان ما وجود دارند. هنگامی که تعادل باکتری های دهان به هم می خورد، مشکلات دهانی بوجود می آید. پلاک ها که موجب پوسیدگی دندان ها می شوند، همان تجمع باکتری ها می باشند. وقتی دندان شما دارای پلاک باشد و مسواک بزنید، باکتری ها را روی مسواک خود قرار می دهید. چگونه مسواک زدن باعث آسیب دندان ها می گردد؟ مسواک زدن نامناسب دندان ها، مخصوصا مسواک های برقی، به میکروب ها فشار وارد می کنند و آنها را در زیر پوست دهان قرار می دهند. بسیاری از این میکروب ها روی مسواک شما قرار می گیرند و اگر مسواک شما را فرد دیگری استفاده کند، موجب انتقال میکروب ها به دهان خود می شود. باکتر